Görsel

Zeytin Ağacının Yanında Kahvaltı

Hayır, lüks bir kahvaltı mekanı değil. Bizim yazlık. Sabahları kahvaltı ettiğimiz masanın yanında, biz buraya gelmeden önce hatta bu site buraya yapılmadan da önce burada olan bir zeytinağacı bu. Ne hikmetse site buraya yapılırken kesilmemiş veya iş makineleri onu parçalamamış. Halen de yaşıyor. Büyük ihtimalle biz göçüp gittikten sonra yaşamaya devam 

28 Ağustos 2017, Bodrum

Reklamlar
Görsel

Topoğrafya

N37.138  E27.362

Yeryüzünün görünen yüzey şekilleri. Yeryüzünün görünen yüzey şekillerinin gibi özellikleri. Yer yüzü biçimlerinin bir kağıt üzerine bütün özellikleriyle çizilmesi işini öğreten bilim ve sanat (coğrafya terimleri sözlüğü)

Yeryüzü. Üzerinde yaşadığımız topu topu 60 km kalınlığında bir kabuk. Altı magma. Bu 60 km kalınlık üzerinde bilimi zanatı kültürü üretiyoruz. Bu kabuğun üzerinde yaşadıklarımızla kimliklerimizi oluşturuyoruz. Topu topu 60 km kalınlık. Işık yılı ölçüleriyle ölçülebilen bir evrende 60km hiç bir şey değil.

Bu kabukla ilgili bir bilim alanı olarak coğrafya ve onun haritacılık bağlamında çalışan topografya bilimi söz konusu. Yeryüzü şekilleriyle ve bu şekillerin konumlarıyla ilgilenir. İyi güzel de yeterli değil. Topoğrafya bilimine sanatsal bir bakışla bazı yeni şeyler de eklenebilir düşüncesiyle böyle bir fotoğraf dizisi başlattım. Amacım topografyayı insansal bir boyutta ve yeni bir bakışla ele almak.

18 Ağustos 2017, Bodrum

N37.138  E27.362
N37.140 E27.357
N37.138  E27.362
N37.138  E27.362
N37.138  E27.362
N37.140 E27.357
N37.140 E27.357
N37.140 E27.357
N37.140 E27.357
N37.140 E27.3
37.141 27.359
N37.140 E27.357
N37.101 E27.284
N37.101 E27.284
N37.101 E27.284
N37.101 E27.284

Bu serinin devamı şurada.

Görsel

Diatomlar

Plastik sanatlar için form içeriğin taşıyıcısıdır. Sanatçının ortaya koymak istediğine göre şekil alır. Ancak form fikri gökten zembille inmez. Sanatçının yaratıcı süreç içerisinde gözlemlediği, bulduğu ya da daha önceki tecrübelerinden ortaya çıkan bir biçim üzerine şekillenir. Dolayısıyla çok açıktır ki sanatçı çevresindeki herşeyi gözlemleyen, bilen bir algılama biçimine sahip olmalıdır. Bunun içinde en bulunmaz kaynak çevresindeki gerek insan yapısı gerek kendiliğinden oluşmuş doğa ve onun parçalarıdır.
Geçmişten günümüze sanatın yaptığı da budur; çevresindeki doğayı ya da doğanın parçalarını ele alır ve aktarmak istediği içeriğe göre yeniden şekillendirir.

Okumaya devam et “Diatomlar”