Image

Diatomlar

Plastik sanatlar için form içeriğin taşıyıcısıdır. Sanatçının ortaya koymak istediğine göre şekil alır. Ancak form fikri gökten zembille inmez. Sanatçının yaratıcı süreç içerisinde gözlemlediği, bulduğu ya da daha önceki tecrübelerinden ortaya çıkan bir biçim üzerine şekillenir. Dolayısıyla çok açıktır ki sanatçı çevresindeki herşeyi gözlemleyen, bilen bir algılama biçimine sahip olmalıdır. Bunun içinde en bulunmaz kaynak çevresindeki gerek insan yapısı gerek kendiliğinden oluşmuş doğa ve onun parçalarıdır.
Geçmişten günümüze sanatın yaptığı da budur; çevresindeki doğayı ya da doğanın parçalarını ele alır ve aktarmak istediği içeriğe göre yeniden şekillendirir.

Continue reading “Diatomlar”