Eskiler

Bu gün eskilerle ilgili bir gündü. Eski seramiklerim, eskiz defterlerim, eski faturalar gibi pek çok şeyle karşılaştım bu gün. Dolayısıyla yazacak bir şey de çıktı.

Bulduğum eski seramiklerimlerinden bazıları bunlar.  Yapım yılı 1998 olmalı. Neredeyse 20 yıl geçmiş.

.

.

Yukarıda gördükleriniz benim yüksek lisans işlerim. Çanak formuyla, formun yumuşaklığı içine sert çizgiler kullanarak neler olabileceğini araştırdığım bir dönemdi. Bunlar ilk yaptığım seramikler değil elbette ama ilk profesyonel seramiklerim olarak düşünülebilir.

Bunları alıp okula getirdim. Okulda da bir arkadaşım bunları görünce şimdiki çalışmalarıma ne kadar benzediğini fark etti. Doğrudur, uzun dönem bunlarla uğraştım. Ama artık başka taraflardayım.

Yine aynı dönemden bulduğum bir kaç çalışmada şunlar:

.

Çanağın içinde bir el var.

Aşağıdakiler ise Macaristan çalışmalarım, oradaki sergimden. 2000 yılından.

.

Bulduklarım sadece bunlar değil elbette. Lise ders kitaplarımı buldum. Kitapların sayfalarının arasında birçok şey bulmanın yanısıra o dönem heavy metalci olduğum için bol bol slayer stickerları, defter kaplarımda Def Leppard, Metallica poster kaplamaları gibi şeyler buldum. O günleri hatırladım. Neler düşündüğümü, neler yaptığımı, nasıl olduğumu hatırladım. Tuhaf duygular bastı içimi.

28 Ekim 2017, Ankara

Reklamlar
Görsel

Topoğrafya

N37.138  E27.362

Yeryüzünün görünen yüzey şekilleri. Yeryüzünün görünen yüzey şekillerinin gibi özellikleri. Yer yüzü biçimlerinin bir kağıt üzerine bütün özellikleriyle çizilmesi işini öğreten bilim ve sanat (coğrafya terimleri sözlüğü)

Yeryüzü. Üzerinde yaşadığımız topu topu 60 km kalınlığında bir kabuk. Altı magma. Bu 60 km kalınlık üzerinde bilimi zanatı kültürü üretiyoruz. Bu kabuğun üzerinde yaşadıklarımızla kimliklerimizi oluşturuyoruz. Topu topu 60 km kalınlık. Işık yılı ölçüleriyle ölçülebilen bir evrende 60km hiç bir şey değil.

Bu kabukla ilgili bir bilim alanı olarak coğrafya ve onun haritacılık bağlamında çalışan topografya bilimi söz konusu. Yeryüzü şekilleriyle ve bu şekillerin konumlarıyla ilgilenir. İyi güzel de yeterli değil. Topoğrafya bilimine sanatsal bir bakışla bazı yeni şeyler de eklenebilir düşüncesiyle böyle bir fotoğraf dizisi başlattım. Amacım topografyayı insansal bir boyutta ve yeni bir bakışla ele almak.

18 Ağustos 2017, Bodrum

N37.138  E27.362
N37.140 E27.357
N37.138  E27.362
N37.138  E27.362
N37.138  E27.362
N37.140 E27.357
N37.140 E27.357
N37.140 E27.357
N37.140 E27.357
N37.140 E27.3
37.141 27.359
N37.140 E27.357
N37.101 E27.284
N37.101 E27.284
N37.101 E27.284
N37.101 E27.284

Bu serinin devamı şurada.