Görsel

Topoğrafya

N37.138  E27.362

Yeryüzünün görünen yüzey şekilleri. Yeryüzünün görünen yüzey şekillerinin gibi özellikleri. Yer yüzü biçimlerinin bir kağıt üzerine bütün özellikleriyle çizilmesi işini öğreten bilim ve sanat (coğrafya terimleri sözlüğü)

Yeryüzü. Üzerinde yaşadığımız topu topu 60 km kalınlığında bir kabuk. Altı magma. Bu 60 km kalınlık üzerinde bilimi zanatı kültürü üretiyoruz. Bu kabuğun üzerinde yaşadıklarımızla kimliklerimizi oluşturuyoruz. Topu topu 60 km kalınlık. Işık yılı ölçüleriyle ölçülebilen bir evrende 60km hiç bir şey değil.

Bu kabukla ilgili bir bilim alanı olarak coğrafya ve onun haritacılık bağlamında çalışan topografya bilimi söz konusu. Yeryüzü şekilleriyle ve bu şekillerin konumlarıyla ilgilenir. İyi güzel de yeterli değil. Topoğrafya bilimine sanatsal bir bakışla bazı yeni şeyler de eklenebilir düşüncesiyle böyle bir fotoğraf dizisi başlattım. Amacım topografyayı insansal bir boyutta ve yeni bir bakışla ele almak.

18 Ağustos 2017, Bodrum

N37.138  E27.362
N37.140 E27.357
N37.138  E27.362
N37.138  E27.362
N37.138  E27.362
N37.140 E27.357
N37.140 E27.357
N37.140 E27.357
N37.140 E27.357
N37.140 E27.3
37.141 27.359
N37.140 E27.357
N37.101 E27.284
N37.101 E27.284
N37.101 E27.284
N37.101 E27.284

Bu serinin devamı şurada.

Reklamlar