Görsel

Diatomlar

Plastik sanatlar için form içeriğin taşıyıcısıdır. Sanatçının ortaya koymak istediğine göre şekil alır. Ancak form fikri gökten zembille inmez. Sanatçının yaratıcı süreç içerisinde gözlemlediği, bulduğu ya da daha önceki tecrübelerinden ortaya çıkan bir biçim üzerine şekillenir. Dolayısıyla çok açıktır ki sanatçı çevresindeki herşeyi gözlemleyen, bilen bir algılama biçimine sahip olmalıdır. Bunun içinde en bulunmaz kaynak çevresindeki gerek insan yapısı gerek kendiliğinden oluşmuş doğa ve onun parçalarıdır.
Geçmişten günümüze sanatın yaptığı da budur; çevresindeki doğayı ya da doğanın parçalarını ele alır ve aktarmak istediği içeriğe göre yeniden şekillendirir.

Bu gün gelişen teknoloji ile geçmişte yaşamış sanatçıların doğayı gözlemlemek için sahip olduğu araç gereçten çok daha fazlası söz konusu. Artık çok güçlü mikroskoplarla doğanın en küçük parçalarını görebilmek mümkün. (Tıpkı çok gelişmiş teleskoplarla uzayın en derin köşelerini görmenin mümkün olduğu gibi.)
 .

Gelişen bu teknoloji sayesinde görülebilen şeylerden bir tanesi de diatomlar.

 .
Diatomlar, silisli sert kabukları olan ve fosilleri, kalın yer katmanları oluşturan bir algler familyasıdır.Şekil bakımından fevkalade zenginlik gösteren, küçük, esmer renkli, tek hücreli veya koloni halinde yaşayan alglerdir. Diğer alglerden çok farklı yapıdadırlar. En önemli özellikleri, hücrelerinde bol miktarda silis ihtiva etmeleri ve hücre çeperlerinin birbiri üzerine kapanan, kapaklı kutu biçiminde bir yapı göstermeleridir.
.
Diatomlar tek hücreli canlıdırlar. Eskilerden hayvan olarak nitelendirilseler de, fotosentez yapabilen, klorofil  sahip oldukları için bir bitkidirler. Ve araştırmalar sonucu alglerin alt bir türü oldukları anlaşılmıştır. Kloroplastları bulunduğu için oksijen üretimi yaparlar ve bu miktar önemli miktardır. Çünkü göremediğimiz, sayısız diatom vardır. Geometrik düzenleri alışılagelmedik şekilde oldukça düzgün ve şekillidir. Petrol işleri, deniz suyu kirlilik oranı tespiti gibi birçok alanda kullanımları yaygındır.
Diatomlar üzerine kurulmuş, videolar da içeren ilginç bir site var burada. Bir bakmanızı şiddetle öneririm.
Belki bir seramikçiye ilham verir. 🙂
Reklamlar